GGD en de piercing richtlijnen

Wij werken strikt volgende richtlijnen van de GG & GD om de kwaliteit, hygiëne en veiligheid van zowel onze klanten als onze piercers te waarborgen. Als je hebt besloten om een piercing te laten zetten, zal je worden gevraagd om een Informed Consent in te vullen. Dit formulier heeft met name betrekking op je gezondheid, aangezien het voor ons belangrijk is om te weten of je lijdt aan eventuele ziektes of allergiën die invloed kunnen hebben op het piercingproces (bijvoorbeeld hemofilie, diabetes, metaalgevoeligheid of immuunstoornis.)

Het Informed Consent heeft daarnaast ook betrekking op je leeftijd. Wij zetten piercings bij personen vanaf 16 jaar. Onder de 16 jaar (met een minimumleeftijd van 12 jaar) mogen we alleen piercen in het bijzijn van een ouder of voogd. Als er twijfel bestaat over je leeftijd mogen we geen piercing bij je zetten. Zorg er dus voor dat je altijd een geldig legitimatiebewijs bij de hand hebt (dit geldt ook voor ouders en voogden.)

De gegevens die je invult op het Informed Consent worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Je bent van plan een piercing te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een piercing is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de piercer) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je piercing er niet mooier op maken. Onder de 16 jaar is een piercing alleen toegestaan als je wettige vertegenwoordiger mee komt naar de studio. Voordat je een piercing laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Ben je onder de 16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de piercer en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een piercing

Voor het aanbrengen van de piercing wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het aanbrengen van een piercing moet steriel gebeuren. Dat wil zeggen; de naald en het sieraad die door je huid gaan, moeten uit een steriele verpakking komen en mogen niet met de blote handen worden aangeraakt. De piercer draagt tijdens het aanbrengen van je piercing handschoenen die vlak voor het aanbrengen van de piercing gedesinfecteerd worden met alcohol 70-80%. Het aanbrengen van een piercing kan heel even pijn doen. Het is de piercer echter verboden om je, zonder toestemming van een arts, te verdoven.

Het verzorgen van de piercing

Een pas aangebrachte piercing is te vergelijken met een diepe wond in je huid. Het is heel belangrijk dat je je piercing goed verzorgt. Je krijgt van de piercer mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je dat moet doen. In de instructie moet o.a. staan hoe de piercing verzorgd moet worden en dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met je huisarts. De wond die door het piercen is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Het helen van een piercingwond duurt soms lang (van 4 weken tot 9 maanden). Bij sommige mensen ontstaat als gevolg van het aanbrengen van een piercing littekenweefsel. Bovendien kan het gebeuren dat de piercingwond lelijk geneest als deze ontstoken is geweest. Van sommige piercings is nog niet bekend wat de gevolgen zijn op latere leeftijd.

Je gezondheid

Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een piercing te laten aanbrengen.

 – diabetes
 – hemofilie
 – metaalovergevoeligheid
 – immuunstoornis
 – hart- en vaatafwijkingen
 – bij het gebruik van antistollingsmiddelen
 – op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
 – op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de piercer op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, epilepsie e.d). Tijdens het aanbrengen van de piercing mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van piercings. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de piercers zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de piercingstudio’s zich houden aan de richtlijnen.